Discipelschap

Preken from augustus 2016

Aart Langevoort

Wat is je werkelijke motivatie?

De preek begint vanaf: 51:15 min. Bijbelteksten in deze preek. Nehemia 2:11-20 Hebreeën 10:19-25 Toen zei ik tegen hen: U ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt, en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. – Nehemia…

De betekenis van God als vader

De preek begint vanaf: 59:55 min. Bijbelteksten in deze preek. 2 Korinthe 5:17-21 Johannes 15:13-15 Efeziërs 1:5 Romeinen 8:15-17 Mattheüs 10:29-31 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus,…