Discipelschap

Preken from december 2010

De Messias

De preek begint vanaf: 20:10 min. Bijbelteksten in deze preek. Mattheüs 1:20-21 Johannes 4:21 Mattheüs 2:13-15 Hosea 11:1 Exodus 4:22 Handelingen 1:9 Zacharia 12:10 Openbaring 1:7 Jeremia 16:14 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw,…

De grote opdracht

De preek begint vanaf: 17:15 min.  Bijbelteksten in deze preek. Efeziërs 4:1-12 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de…