Discipelschap

Preken from december 2009

Kust de Zoon!

De preek begint vanaf: 18:35 min.   Bijbelteksten in deze preek. Psalmen 2 Mattheüs 2:1-11 Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan,en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het…