Discipelschap

Preken from november 2009

Hebt uw vijanden lief

De preek begint vanaf: 14:38 min. Bijbelteksten in deze preek. 1 Petrus 2:1-10 Nehemia 1:3 Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, en…