Discipelschap

Preken from april 2009

Preek Frank Ouweneel

Geloof bekering en behoudenis

De preek begint vanaf: 3:58 min. Bijbelteksten in deze preek.  Efeziërs 2:8-9 Johannes 3:16 Hebreeën 11 2 Korinthe 5 Romeinen 10 Handelingen 13 Handelingen 17:30-31 Filippenzen 3:20 Ezechiel 33 Psalm 51 Jesaja 30 Mattheüs 18:11 Lukas 19:10 Leviticus 4 Lukas 15   Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het…