Discipelschap

Preken from februari 2009

Karakter vorming

De preek begint vanaf: 19:50 min.  Opdragen Jedidja ten Cate vanaf: 13:45 min.  Bijbelteksten in deze preek. Mattheüs 11:25-30 Galaten 5:22-26 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing – Galaten 5:22 (HSV)