Discipelschap

Preken from maart 2008

Wederkomst van Jezus Christus

De preek begint vanaf: 23:00 min.  Bijbelteksten in deze preek. Openbaring 22:20 2 Petrus 3:12 1 Korinthe 16:22 Openbaring 13:12-15 Zacharia 14:4 Mattheüs 24:3 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. – Openbaring 22:20 (HSV)

Leid ons niet in verzoeking

De preek begint vanaf: 31:25 min. Bijbelteksten in deze preek. Mattheüs 3:13-17 Mattheüs 4: 1-11 Jakobus 1:13 2 kronieken 32:31 Jacobus 1:14 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich…