Discipelschap

Preken from februari 2008

Gods plan met Israel

De preek begint vanaf: 15:00 min. Bijbelteksten in deze preek. Zacharia 12:1-8 De last, het woord van de HEERE over Israël. De HEERE spreekt, Die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook…