Toewijding

"verstand" Tagged Preken

De heerlijkheid van God weerspiegelen

De preek begint vanaf: 13:33 min. Bijbelteksten in deze preek. 2 Korinthe 3:17-18 1 Koningen 8:10 Johannes 1:14 Efeziërs 3:21 Romeinen 1:21 1 Korinthe 10:31 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een…