Discipelschap

"relatie" Tagged Preken

De betekenis van God als vader

De preek begint vanaf: 59:55 min. Bijbelteksten in deze preek. 2 Korinthe 5:17-21 Johannes 15:13-15 Efeziërs 1:5 Romeinen 8:15-17 Mattheüs 10:29-31 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus,…