Toewijding

"offers" Tagged Preken

Hebt uw vijanden lief

De preek begint vanaf: 14:38 min. Bijbelteksten in deze preek. 1 Petrus 2:1-10 Nehemia 1:3 Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, en…

Waarom offers

De preek begint vanaf: 22:00 min. Bijbelteksten in deze preek. 1 Kronieken 21:16-30 Toen zei Ornan tegen David: Neem ze maar voor uzelf, en laat mijn heer de koning doen wat goed is in zijn ogen. Zie, ik geef de runderen voor de brandoffers, en de dorssleden voor het brandhout, en de tarwe voor het…