Toewijding

Preken by Paul Krijnen

Bekering

De preek begint vanaf: 39:04 min.  Getuigenis door Dukkie Schotanus vanaf: 1:24:10 min. Getuigenis door Jozina Dijkman vanaf: 1:28:30 min. Getuigenis door Anne Dussel vanaf: 1:28:50 min. Getuigenis door Jeen Plantinga vanaf: 1:30:45 min. Bijbelteksten in deze preek. Romeinen 6:3-22 Matteüs 3:13-17 Matteüs 4:1