Toewijding

Preken by Henk Poot

henkpootbanner
Ik spreek graag over Gods trouw aan Israël, maar ik spreek ook breder over de relatie tussen de Kerk en Israël. Een van mijn meest geliefde onderwerpen is hoe de geschiedenis van Jozef een profetie is over Jezus, Israël, de volken en de toekomst. Maar ik spreek ook over andere onderwerpen rond Israël.