Discipelschap

Preken by Henk Huisman

1e Bijbelstudieavond – Ons denken

De preek begint vanaf: 12:00 min.  Bijbelteksten in deze preek. 2 Korinthiërs 5: 17 Jesaja 61: 10-11 Jesaja 62: 1-2 Titus 2: 11-12 Romeinen 6: 22 2 Petrus 1: 3 Efeziërs 4: 23-24 Kolossensen 1: 21 Matteüs 13: 18 2 Timothëus 2: 25 2 Korinthiërs 11: 3-4 2 Korinthiërs 10: 3 Hebreeën 12: 3 Kolossensen 1: 9 Efeziërs 1: 15 Psalm 24 Kolossensen…