Toewijding

Preken by Ferdinand van Neerbos

De Messias

De preek begint vanaf: 20:10 min. Bijbelteksten in deze preek. Mattheüs 1:20-21 Johannes 4:21 Mattheüs 2:13-15 Hosea 11:1 Exodus 4:22 Handelingen 1:9 Zacharia 12:10 Openbaring 1:7 Jeremia 16:14 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw,…