Discipelschap

Preken by Feike ter Velde

Hier worden alle preken van Feike ter Velde getoond die gehouden zijn in de Filadelfia Gemeente Westereen.