Toewijding

Preken by Ben Tigchelaar

Hier worden alle preken van Ben Tigchelaar getoond die gehouden zijn in de Filadelfia Gemeente Westereen.

De Herder ziet uit naar de opbrengst

De preek begint vanaf: 20:55 min.  Bijbelteksten in deze preek. Psalm 23: 1-6 De HERE is mijn herder 1 Een psalm van David. De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets; 2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; 3 Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte…

Om sions wil zal ik niet zwijgen

De preek begint vanaf: 31:30 min.  Link (pdf): Opmerkelijk visioen van 90-jarige Noorse vrouw Bijbelteksten in deze preek. Job 1:6-7 Genesis 2:1 Genesis 16:112 Jeremia 19:3-5 Jeremia 18:17 2 Kronieken 7:14 Obadja 12 Jeremia 25:12-12 Ezechiël 8:7-8 Genesis 4:10 Jeremia 25:19 2 Timotheüs 3:9 Openbaringen 3 1 Johannes 4 1 Thessalonicenzen 5 Johannes 14:18 Leviticus…