Discipelschap

Preken by Abe Nauta

Hier worden alle nog beschikbare preken van Abe Nauta getoond die gehouden zijn in de Filadelfia Gemeente Westereen.

Wat zegt gij van uzelf

De preek begint vanaf: 41:10 min.  Doopdienst Getuigenis Tinie Riemersma vanaf: 1:28:00 min. Getuigenis Alie Weistra vanaf: 1:29:00 min. Getuigenis Pietsje Visser vanaf: 1:30:10 min. Getuigenis Siep Visser vanaf: 1:31:10 min. Getuigenis Toby Brouwer vanaf: 1:32:35 min. Getuigenis Aukje Brouwer vanaf: 1:33:35 min. Bijbelteksten in deze preek. Johannes 1:19-23 1 Korinthe 10