Discipelschap

Wederkomst van Jezus Christus binnenkort of niet?

Wederkomst van Jezus Christus

De preek begint vanaf: 23:00 min.  Bijbelteksten in deze preek. Openbaring 22:20 2 Petrus 3:12 1 Korinthe 16:22 Openbaring 13:12-15 Zacharia 14:4 Mattheüs 24:3 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. – Openbaring 22:20 (HSV)