Discipelschap

Preken on Nehemia

Aart Langevoort

Wat is je werkelijke motivatie?

De preek begint vanaf: 51:15 min. Bijbelteksten in deze preek. Nehemia 2:11-20 Hebreeën 10:19-25 Toen zei ik tegen hen: U ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt, en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. – Nehemia…