Toewijding

Preken on 2 Samuel

De Herder ziet uit naar de opbrengst

De preek begint vanaf: 20:55 min.  Bijbelteksten in deze preek. Psalm 23: 1-6 De HERE is mijn herder 1 Een psalm van David. De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets; 2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; 3 Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte…

Aart Langevoort

Helden

De preek begint vanaf: 32:00 min. Door een technische storing missen de eerste 10 seconden van deze preek.  Bijbelteksten in deze preek. Jesaja 42:13 2 Samuel 23:8-17 De HEERE zal uittrekken als een held. Hij zal de strijdlust opwekken als een strijdbare man, Hij zal juichen, ja, Hij zal het uitschreeuwen, Hij zal Zijn vijanden overweldigen. –…