Toewijding

Pastoraal team

Pastoraat is een activiteit door en voor de gehele gemeente. Dit gebeurt in allerlei verbanden, spontaan en soms ook georganiseerd. Een belangrijke schakel in dit contact met elkaar zijn de celgroepen en Familia Dei, de gemeente in het klein. Daarnaast is er het Pastoraal team om hulp en ondersteuning te bieden bij moeilijke levensomstandigheden. Wij willen luisteren naar het persoonlijk verhaal van mensen. En samen zoeken we in het licht van het Evangelie naar een passende manier om met de vragen en de problemen om te kunnen gaan.

De visie op pastorale zorg in de gemeente is ‘omzien naar elkaar‘.