Toewijding

Muziekteam

In lofprijs en aanbidding willen we samen God grootmaken, Hem eren, prijzen en aanbidden in onze liederen. Hierin wordt de gemeente geleid door een zangleider en het muziekteam. Als gemeente staan we open voor de Heilige Geest om door ons te werken en tot ons te spreken zodat Hij kan bouwen aan Zijn kerk. Dit openbaart o.a. zich in persoonlijke dankzegging, gebeden en het lezen van de Bijbel. Een groep muzikanten verzorgt de muzikale begeleiding tijdens het zingen in de samenkomsten. Zij oefenen op een doordeweekse avond in de Kapel.