Toewijding

Jan Thijs & Isabella Eisses

Zendingswerk Middernachtsroep is een onafhankelijk evangelisch zendingswerk. De naam Middernachtsroep is afgeleid van Matteüs 25:6: “en te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, Hem tegemoet!”. Ons doel is mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus (Matteüs 28:18-20) en te wijzen op Zijn Wederkomst (Matteüs 25:6).

Wij geloven in de goddelijke inspiratie en onfeilbaarheid van de hele Heilige Schrift. Voor ons is de Bijbel een bindende maatstaf voor ons geloof en ons leven.