Waardevol Leven

Personen

Vrouwen op weg

Vrouwen op weg is een groep vrouwen die op de tweede dinsdag in de maand bij elkaar komen in ” De Trochgong” Wij zijn vrouwen uit allerlei kerken en kringen op zoek naar de waarheid in de Bijbel. Er zijn verschillende sprekers{sters} en we hebben samen een fijne morgen waar gezongen wordt en met elkaar gebeden.

Tieners

De 12+ Tieners komen eens per twee weken samen in De Trochgong. Daar is aandacht voor studie, maar ook zeker voor ontspanning. In de Trochgong staan een tafeltennistafel, tafelvoetbal, een pooltafel en een collectie bordspellen. Natuurlijk is er ook aandacht voor de inwendige tiener. Een aantal keer per jaar is er een gastspreker. De tieners trekken er regelmatig…

Livin’ Christ

De Livin’ Christ is de Bijbelstudie en ontmoetingsgroep van de (jong)volwassenen van de Filadelfia Gemeente. Wij komen elke dinsdag in de oneven week met ongeveer 10 tot 15 mensen samen in de Trochgong. Voorafgaand aan de Bijbelstudie eten we met elkaar, hiervoor koken een of twee personen van de groep. Daarna doen we een Bijbelstudie…

Anneke Bolt

Operatie Mobilisatie (OM) zet zich wereldwijd in om samen met lokale kerken de Bijbelse boodschap van het Evangelie te verspreiden. Ruim 3100 mensen uit meer dan 100 landen ondernemen dagelijks tal van evangelisatieactiviteiten, van praktisch werk en ontwikkelingshulp tot straatevangelisatie en jongerenwerk.