Toewijding

Vrouwen op weg

Vrouwen op weg is een groep vrouwen die op de tweede dinsdag in de maand bij elkaar komen in ” De Trochgong” Wij zijn vrouwen uit allerlei kerken en kringen op zoek naar de waarheid in de Bijbel. Er zijn verschillende sprekers{sters} en we hebben samen een fijne morgen waar gezongen wordt en met elkaar gebeden.

Livin’ Christ

De Livin’ Christ is de Bijbelstudie en ontmoetingsgroep van de (jong)volwassenen van de Filadelfia Gemeente. Wij komen elke dinsdag in de oneven week met ongeveer 10 tot 15 mensen samen in de Trochgong. Voorafgaand aan de Bijbelstudie eten we met elkaar, hiervoor koken een of twee personen van de groep. Daarna doen we een Bijbelstudie…

Kinderkoor ‘The Sound’

Het maakt niet uit wie of wat je bent, ‘God kent je en houdt van je zoals je bent.’ Dat is ons motto. Streven naar perfectie is niet ons doel. Kinderen met verschillende achtergronden, kinderen die soms niks om handen hebben: geen sport – club- kerk of vrienden vinden bij ons een tweede thuis. Bij…

Jan Thijs & Isabella Eisses

Zendingswerk Middernachtsroep is een onafhankelijk evangelisch zendingswerk. De naam Middernachtsroep is afgeleid van Matteüs 25:6: “en te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, Hem tegemoet!”. Ons doel is mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus (Matteüs 28:18-20) en te wijzen op Zijn Wederkomst (Matteüs 25:6). Wij geloven in de…