Toewijding

Muziekteam

In lofprijs en aanbidding willen we samen God grootmaken, Hem eren, prijzen en aanbidden in onze liederen. Hierin wordt de gemeente geleid door een zangleider en het muziekteam. Als gemeente staan we open voor de Heilige Geest om door ons te werken en tot ons te spreken zodat Hij kan bouwen aan Zijn kerk. Dit…

Beeld en Geluid

Het werk van Beeld en Geluid wordt gedaan door een team van medewerkers. De werkzaamheden betreffen de volgende zaken: Het verzorgen van geluidsversterking tijdens de diensten; het maken van CD- of DVD opnames van de samenkomsten; fotograferen en op verzoek maken van video-opnames tijdens doopdiensten en andere bijzondere diensten; en tot slot het beheer van…

Zondagsschool

Alle kinderen die op de basisschool zitten mogen naar de zondagsschool. Elke zondagmorgen maken de kinderen eerst een deel van de zangdienst mee, waarna zij naar een van de achterzalen gaan en verdeeld worden in 2 groepen. Kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool vormen de jongste groep, kinderen uit groep…

De Crèche

Kinderen tot 4 jaar, die nog niet naar de basisschool gaan, kunnen voor de zondagochtenddienst begint al naar de crèchezaal gebracht worden. Ze mogen ook eerst een gedeelte van de zangdienst meemaken waarna zij naar een van de Jafethzalen gaan. Het crèchewerk wordt geleid door een team van medewerkers onder leiding van een coördinator.

Tieners

De 12+ Tieners komen eens per twee weken samen in De Trochgong. Daar is aandacht voor studie, maar ook zeker voor ontspanning. In de Trochgong staan een tafeltennistafel, tafelvoetbal, een pooltafel en een collectie bordspellen. Natuurlijk is er ook aandacht voor de inwendige tiener. Een aantal keer per jaar is er een gastspreker. De tieners trekken er regelmatig…