Toewijding

Beeld en Geluid

Het werk van Beeld en Geluid wordt gedaan door een team van medewerkers. De werkzaamheden betreffen de volgende zaken: Het verzorgen van geluidsversterking tijdens de diensten; het maken van CD- of DVD opnames van de samenkomsten; fotograferen en op verzoek maken van video-opnames tijdens doopdiensten en andere bijzondere diensten; en tot slot het beheer van…

Zondagsschool

Alle kinderen die op de basisschool zitten mogen naar de zondagsschool. Elke zondagmorgen maken de kinderen eerst een deel van de zangdienst mee, waarna zij naar een van de achterzalen gaan en verdeeld worden in 2 groepen. Kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool vormen de jongste groep, kinderen uit groep…

De Crèche

Kinderen tot 4 jaar, die nog niet naar de basisschool gaan, kunnen voor de zondagochtenddienst begint al naar de crèchezaal gebracht worden. Ze mogen ook eerst een gedeelte van de zangdienst meemaken waarna zij naar een van de Jafethzalen gaan. Het crèchewerk wordt geleid door een team van medewerkers onder leiding van een coördinator.

Tieners

De 12+ Tieners komen eens per twee weken samen in De Trochgong. Daar is aandacht voor studie, maar ook zeker voor ontspanning. In de Trochgong staan een tafeltennistafel, tafelvoetbal, een pooltafel en een collectie bordspellen. Natuurlijk is er ook aandacht voor de inwendige tiener. Een aantal keer per jaar is er een gastspreker. De tieners trekken er regelmatig…

Vrouwen op weg

Vrouwen op weg is een groep vrouwen die op de tweede dinsdag in de maand bij elkaar komen in ” De Trochgong” Wij zijn vrouwen uit allerlei kerken en kringen op zoek naar de waarheid in de Bijbel. Er zijn verschillende sprekers{sters} en we hebben samen een fijne morgen waar gezongen wordt en met elkaar gebeden.