Toewijding

Historie

De Filadelfia Gemeente is ontstaan in 1957 vanuit intensieve openlucht- en tentevangelisatie onder leiding van predikant J.W. van Petegem. De toeloop van jong en oud was groot. De vernieuwende uitwerking op het persoonlijke- en het gezinsleven raakte velen. Met het bouwen en in gebruik nemen van de Filadelfia Kapel kreeg de gemeente in 1960 een eigen plek om samen te komen.

Diakenen

De Filadelfiagemeente is een gemeenschap van gelovigen, die hun Christen-zijn willen beleven en uitdragen op een aanstekelijke, eigentijdse wijze. Wij geloven dat ieder mens ten diepste zoekt naar zijn geestelijke wortels en behoefte heeft aan relatie met God. Zonder relatie met Hem zouden we niet kunnen leven. Dit willen wij graag uitdragen en uitleven zodat…

Oudsten

De Filadelfiagemeente is een gemeenschap van gelovigen, die hun Christen-zijn willen beleven en uitdragen op een aanstekelijke, eigentijdse wijze. Wij geloven dat ieder mens ten diepste zoekt naar zijn geestelijke wortels en behoefte heeft aan relatie met God. Zonder relatie met Hem zouden we niet kunnen leven. Dit willen wij graag uitdragen en uitleven zodat…

Pastoraal team

Pastoraat is een activiteit door en voor de gehele gemeente. Dit gebeurt in allerlei verbanden, spontaan en soms ook georganiseerd. Een belangrijke schakel in dit contact met elkaar zijn de celgroepen en Familia Dei, de gemeente in het klein. Daarnaast is er het Pastoraal team om hulp en ondersteuning te bieden bij moeilijke levensomstandigheden. Wij…

Muziekteam

In lofprijs en aanbidding willen we samen God grootmaken, Hem eren, prijzen en aanbidden in onze liederen. Hierin wordt de gemeente geleid door een zangleider en het muziekteam. Als gemeente staan we open voor de Heilige Geest om door ons te werken en tot ons te spreken zodat Hij kan bouwen aan Zijn kerk. Dit…