Toewijding

Historie

De Filadelfia Gemeente is ontstaan in 1957 vanuit intensieve openlucht- en tentevangelisatie onder leiding van predikant J.W. van Petegem. De toeloop van jong en oud was groot. De vernieuwende uitwerking op het persoonlijke- en het gezinsleven raakte velen. Met het bouwen en in gebruik nemen van de Filadelfia Kapel kreeg de gemeente in 1960 een eigen plek om samen te komen.

Aart Langevoort

Aart Langevoort

Wij, Aart en Trudy Langevoort willen u welkom heten op de website van de Filadelfia gemeente. Vanaf september 2015 heeft God ons geroepen als voorgangers echtpaar te dienen in deze fijne, warme en groeiende gemeente. Ons levens thema is: “van betekenis zijn voor God en mensen”. Wij willen u van harte uitnodigen om eens een…

Diakenen

De Filadelfiagemeente is een gemeenschap van gelovigen, die hun Christen-zijn willen beleven en uitdragen op een aanstekelijke, eigentijdse wijze. Wij geloven dat ieder mens ten diepste zoekt naar zijn geestelijke wortels en behoefte heeft aan relatie met God. Zonder relatie met Hem zouden we niet kunnen leven. Dit willen wij graag uitdragen en uitleven zodat…

Oudsten

De Filadelfiagemeente is een gemeenschap van gelovigen, die hun Christen-zijn willen beleven en uitdragen op een aanstekelijke, eigentijdse wijze. Wij geloven dat ieder mens ten diepste zoekt naar zijn geestelijke wortels en behoefte heeft aan relatie met God. Zonder relatie met Hem zouden we niet kunnen leven. Dit willen wij graag uitdragen en uitleven zodat…

Pastoraal team

Pastoraat is een activiteit door en voor de gehele gemeente. Dit gebeurt in allerlei verbanden, spontaan en soms ook georganiseerd. Een belangrijke schakel in dit contact met elkaar zijn de celgroepen en Familia Dei, de gemeente in het klein. Daarnaast is er het Pastoraal team om hulp en ondersteuning te bieden bij moeilijke levensomstandigheden. Wij…