Toewijding

Historie

De Filadelfia Gemeente is ontstaan in 1957 vanuit intensieve openlucht- en tentevangelisatie onder leiding van predikant J.W. van Petegem. De toeloop van jong en oud was groot. De vernieuwende uitwerking op het persoonlijke- en het gezinsleven raakte velen. Met het bouwen en in gebruik nemen van de Filadelfia Kapel kreeg de gemeente in 1960 een eigen plek om samen te komen.

Diakenen

De Filadelfiagemeente is een gemeenschap van gelovigen, die hun Christen-zijn willen beleven en uitdragen op een aanstekelijke, eigentijdse wijze. Wij geloven dat ieder mens ten diepste zoekt naar zijn geestelijke…

Oudsten

De Filadelfiagemeente is een gemeenschap van gelovigen, die hun Christen-zijn willen beleven en uitdragen op een aanstekelijke, eigentijdse wijze. Wij geloven dat ieder mens ten diepste zoekt naar zijn geestelijke…