Toewijding

Filadelfia Gemeente

De Filadelfia Gemeente is ontstaan in 1957 vanuit intensieve openlucht- en tentevangelisatie onder leiding van predikant J.W. van Petegem. De toeloop van jong en oud was groot. De vernieuwende uitwerking op het persoonlijke- en het gezinsleven raakte velen. Met het bouwen en in gebruik nemen van de Filadelfia Kapel kreeg de gemeente in 1960 een eigen plek om samen te komen. De Filadelfia Gemeente bezit twee gebouwen: de Filadelfia Kapel aan de Suder Stasjonstrjitte 16 en jeugdhuis De Trochgong aan de Foarstrjitte 40, beide in De Westereen.