Toewijding

Trochgong

De naam Trochgong is gekozen met de gedachte dat het gebouw als een doorgang voor iedere bezoeker mag dienen om de weg tot Jezus Christus te vinden. Het gebouw is destijds aan onze gemeente voor het jeugdwerk geschonken. Wekelijks zijn er dan ook tiener- en jeugdbijeenkomsten, daarnaast worden er vergaderingen, bidstonden, studieavonden en koffieochtenden voor vrouwen gehouden.