Toewijding

Locaties

Filadelfia Gemeente

De Filadelfia Gemeente is ontstaan in 1957 vanuit intensieve openlucht- en tentevangelisatieonder leiding van predikant J.W. van Petegem. De toeloop van jong en oud was groot. De vernieuwende uitwerking op het persoonlijke- en het gezinsleven raakte velen.

Trochgong

De naam Trochgong is gekozen met de gedachte dat het gebouw als een doorgang voor iedere bezoeker mag dienen om de weg tot Jezus Christus te vinden. Het gebouw is destijds aan onze gemeente voor het jeugdwerk geschonken. Wekelijks zijn er dan ook tiener- en jeugdbijeenkomsten, daarnaast worden er vergaderingen, bidstonden, studieavonden en koffieochtenden voor…