Toewijding

Gemeente Leiding

Aart Langevoort

Aart Langevoort

Wij, Aart en Trudy Langevoort willen u welkom heten op de website van de Filadelfia gemeente. Vanaf september 2015 heeft God ons geroepen als voorgangers echtpaar te dienen in deze fijne, warme en groeiende gemeente. Ons levens thema is: “van betekenis zijn voor God en mensen”. Wij willen u van harte uitnodigen om eens een…

Diakenen

De Filadelfiagemeente is een gemeenschap van gelovigen, die hun Christen-zijn willen beleven en uitdragen op een aanstekelijke, eigentijdse wijze. Wij geloven dat ieder mens ten diepste zoekt naar zijn geestelijke wortels en behoefte heeft aan relatie met God. Zonder relatie met Hem zouden we niet kunnen leven. Dit willen wij graag uitdragen en uitleven zodat…

Oudsten

De Filadelfiagemeente is een gemeenschap van gelovigen, die hun Christen-zijn willen beleven en uitdragen op een aanstekelijke, eigentijdse wijze. Wij geloven dat ieder mens ten diepste zoekt naar zijn geestelijke wortels en behoefte heeft aan relatie met God. Zonder relatie met Hem zouden we niet kunnen leven. Dit willen wij graag uitdragen en uitleven zodat…