Toewijding

Draagt u de Filadelfia Gemeente een warm hart toe en wilt u ons financieel steunen?
Dan kan dat naar:

NL26 RABO 0118 3262 01
T.n.v. Filadelfia Gemeente De Westereen.

De Filadelfia Gemeente is geregistreerd als ANBI.