Toewijding

Seniorenmiddag

Filadelfia Gemeente Suder Stasjonsstrjitte 16, De Westereen

Inloop is om 14.30 u.  en om 15.00 u begint de middag. In de Jafethzaal