Toewijding

Livedienst met Ds. Henk Poot

Filadelfia Gemeente Suder Stasjonsstrjitte 16, De Westereen

Aansluitend aan de dienst:  Afsluiting van het seizoen met een bbq