Toewijding

Bijbelstudie o.l.v. Harold ten Cate

Filadelfia Gemeente Suder Stasjonsstrjitte 16, De Westereen

Bijbelstudie over de 1e brief van Johannes De inloop is van 19.30 u. en om 19.45 u. begint de studie. In de Jafethzaal