Psalm 90:14

Preken Online

Hier kunt u meer dan 700 preken online luisteren van de Filadelfia Gemeente De Westereen. U kunt een preek zoeken door te kiezen uit de volgende mogelijkheden; serie, onderwerp, bijbelboek, spreker, archief of zelf een zoekwoord in te vullen. Afgelopen jaar hebben wij het archief aangevuld met oude preken van de Filadelfia Gemeente. Deze preken zijn afkomstig van de cassette & bandrecorder. U kunt al deze oude preken vinden in de categorie Preken van toen of via het archief waar u op maand en jaar kunt zoeken.

Eigenlijk is geen dienst bij ons gelijk. Iedere zondag onderscheidt zich met nieuwe liederen en een nieuw Woord uit de Bijbel. De zangleider heeft een aantal liederen voorbereid en het muziekteam begeleidt de gemeente tijdens de voordienst.

Ben-Tigchelaar

De Herder ziet uit naar de opbrengst

De preek begint vanaf: 20:55 min.  Bijbelteksten in deze preek. Psalm 23: 1-6 De HERE is mijn herder 1 Een psalm van David. De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets; 2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; 3 Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte…

Aart Langevoort

Helden

De preek begint vanaf: 32:00 min. Door een technische storing missen de eerste 10 seconden van deze preek.  Bijbelteksten in deze preek. Jesaja 42:13 2 Samuel 23:8-17 De HEERE zal uittrekken als een held. Hij zal de strijdlust opwekken als een strijdbare man, Hij zal juichen, ja, Hij zal het uitschreeuwen, Hij zal Zijn vijanden overweldigen. –…